Coaching on the job

Coaching on the job; een effectieve manier van training

Onze buitengewoon intensieve training en persoonlijke wijze van werken aan de doorontwikkeling van kwaliteiten en vaardigheden wordt ook wel coaching on the job genoemd. Onze begeleiding- de coaching dus- vindt plaats op de werkplek zelf. De coach zal aanwezig zijn bij relevante verkoopgesprekken, presentaties, meetings en andere werkzaamheden die belangrijk zijn bij het functioneren van verkopers binnen een verkooporganisatie.

Functioneren en dynamiek

De op de werkplek aanwezige coach let met name dus op het functioneren van de verkopers maar ook op de binnen de werkkring heersende dynamiek. Ook de omgang met klanten, collega’s en leidinggevenden wordt goed geobserveerd. De coach geeft vervolgens feedback op zijn bevindingen en geeft valkuilen aan. Het biedt verkopers zelfinzicht aan de hand van tips. Door begeleiding van de coach kunnen bepaalde processen sterk verbeterd worden.

Coaching on the job voor betere vaardigheden

Reflectieve vermogen

Door deze manier van begeleiding wordt het reflectieve vermogen van de verkopers op de eigen manier van handelen nadrukkelijk versterkt. Achterliggende gedachte is dat de opgedane inzichten de bereidheid tot doorontwikkeling stimuleren. Door naar aanleiding van de aanwijzingen van de coach effectiever gedrag te vertonen, worden de prestaties verbeterd. Oplossingsgericht denken en handelen is een ander kenmerk van de resultaten van deze intensieve manier van begeleiding.

Uiteraard is er sprake van interactie tussen verkopers en coach. In negen van de tien gevallen helpt de feedback die gegeven wordt snel en op effectieve wijze. Ook worden reflectievragen gesteld. Er wordt getracht inzicht te krijgen in de eigen werkwijze en het leren van b.v. tegenwerpingen op de juiste wijze te pareren.

Effectiever leren werken

Voor het coachingstraject worden nadrukkelijk doelen gesteld. Tevens worden ook verwachtingen en intenties uitgesproken. Voor het formuleren van de doelen kan de coach gebruik maken van een aantal verschillende modellen. Vanwege het feit dat zeker binnen verkooporganisaties innovaties aan de orde van de dag zijn, maken vooral verkopers en het management gebruik van coaching on the job. De verkopers en managers delen daarna hun opgedane kennis weer met de andere verkoopmedewerkers binnen de organisatie.

Coaching on the job helpt ook bij verkopers die chronisch tijdgebrek ervaren. Daarnaast willen zij vaak beter leren omgaan met stress en vervolgens de hedendaagse informatie beter beheersen. Dit sluit perfect aan op de wens van heel veel verkopers om effectiever te leren werken. Dat deze effectieve manier van coaching op de werkplek zelf plaatsvindt, biedt voordelen. De coach krijgt zo een veel beter inzicht in de gedragingen en kan dus ook sneller aan de slag met de valkuilen.

Coaching on the job verhoogt je kwaliteiten

Wil jij meer weten over coaching on the job?

Trainingscoach voorziet in diverse mogelijkheden om je meer inzicht te geven.

WIL JE EEN ORIËNTEREND GESPREK? Klik op de link, vul je gegevens in en wij nemen contact met je op. Ja, ik wil een oriënterend gesprek, klik hier >>>

Direct info aanvragen - Trainingscoach


Wil je regelmatig onze artikelen blijven ontvangen die jou informeren, motiveren en inspireren? Klik dan op onderstaande button!

Want bedenk; informatie + motivatie = Inspiratie!

Meld je direct aan!


 

Een verkoopcoach vergroot jouw persoonlijke effectiviteit!

Een verkoopcoach maakt het verschil!

Een verkoopcoach maakt, voor de verkoper die getraind wordt, een strategisch plan hoe de persoonlijke effectiviteit, de vaardigheden en overtuiging vergroot kunnen worden. In de markt zijn veel verkooptrainingen te vinden die allemaal op een bepaalde wijze bijdragen aan het vergroten van kennis op verkoopgebied. Maar indien de follow up achterwege blijft verdwijnt deze nieuw opgedane kennis als sneeuw voor de zon.

Een verkoopcoach kan hier zeker zijn bijdrage in leveren. Maak samen een plan. De salescoach gaat vervolgens mee het veld in. Deze kijkt dan daadwerkelijk in praktijk situaties mee. Feedback geschied met TOPS & TIPS over hetgeen geleerd is in de training en of het geleerde ook daadwerkelijk wordt toegepast. Dan ontstaat de magie.

Een verkoopcoach traint vaardigheden

In een verkooptraining worden de vaardigheden besproken en getraind die van belang zijn om het verkoopproces goed te doorlopen. Verkoopcoach leidt tot succesDe verkooptrainer kan ook de verkoopcoach zijn die voor de opvolging zorgt. Van belang is dat het niveau van vaardigheden zich d.m.v. de begeleiding gaat vergroten zodat er uiteindelijk meer verkooporders tot stand komen.

Een verkoopcoach stelt doelen

Natuurlijk stelt een verkoopcoach ook doelen! Deze doelen moeten vooraf met de betrokken verkoper worden besproken en meetbaar zijn. Doelen kunnen gesteld worden op verkoopresultaten maar ook op persoonlijke doelstellingen.

Een verkoopcoach geeft persoonlijke begeleiding en motiveert

Op regelmatige wijze bij elkaar komen vergroot het zelfvertrouwen van de verkoper. De salescoach maakt complimenten zodra de coachee iets goed doet. Bespreek samen het verloop van het verkoopgesprek. De vooraf besproken structuur is hierbij van belang.

Verkoopcoach geeft feedbackAls de verkoopcoach de vaardigheden, doelen en verkoopstructuur in kaart heeft gebracht en daarbij persoonlijke ondersteuning verleent groeit de betrokken verkoper.

Deze groei zal zeker terug te vinden zijn in de totale verkoopresultaten!

Trainingscoach.nl kan jou ook helpen!

Trainingscoach.nl is een bedrijf wat op een no-nonsense manier Training en Coaching geeft aan commerciële mensen, waaronder (directe)verkopers zowel  in groepsverband, In-Company als individueel. Het MKB Training en coaching traject voorziet in diverse trainingsprogramma om mensen plezier te laten ondervinden in hun werkzaamheden, hun klant echt te helpen en daarmee hunzelf c.q. het bedrijf.

Zoek jij een verkoopcoach / salescoach dan is MKB Training en Coaching je partner als je echt geïnteresseerd bent om beter te gaan presteren!

WIL JE EEN ORIËNTEREND GESPREK? Klik op de link, vul je gegevens in en wij nemen contact met je op. Ja, ik wil een oriënterend gesprek, klik hier >>>


Wil je regelmatig onze artikelen blijven ontvangen die jou informeren, motiveren en inspireren? Klik dan op onderstaande button!

Want bedenk; informatie + motivatie = Inspiratie!

Meld je direct aan!